OFFROAD-GUIDE

Med några riktlinjer och lite sunt förnuft kan nästan vem som helst köra i terrängen i en fyrhjulsdriven Jeep®. Klicka på en punkt i innehållsförteckningen för att se några av grunderna. Och kom ihåg att hålla undan tummarna!

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.
På följande sidor kan illustrativa bilder som tagits på godkänd terrängväg och/eller gjord med datorgrafik förekomma.

VAR FÖRBEREDD

Kontrollera alltid bilen innan du ger dig ut i terrängen. Se till att batteriet sitter fast, att alla slangar är i gott skick och att oljan och vätskorna är påfyllda, inklusive bränslet. Försäkra dig också om att alla fyra däck är i bra skick och har rätt ringtryck. Undvik att resa ensam, särskilt till områden du inte känner till.

VAR VAKSAM

När du är ute i terrängen ska du alltid aktivera fyrhjulsdriften om du förväntar dig en situation som kräver extra väggrepp. Det är svårt att aktivera fyrhjulsdriften när du väl har kört fast. Gör det till en vana att titta över motorhuven från vänster till höger så att du tydligt ser vad som väntar framför dig. Om du bara tittar på det vänstra hjulet är det stor risk att du hamnar i problem med höger hjul. Undvik att sticka ut huvudet från bilen för att se vad som väntar (det är det som Wranglers fällbara vindruta är till för). Dessutom rekommenderar många terrängkörningsexperter att du håller upp tummarna så att de inte är i vägen för rattekrarna i svår terräng. Om exempelvis ett hjul plötsligt glider ner från ett stenblock kan ratten snurra snabbt och tummen kan fastna i en eker – aj! I bilar med servostyrning, vilket alla Jeeps bilar har, är risken i allmänhet mindre för plötslig rattrotation.

TA DET LUGNT

Det krävs inte fart och styrka för att köra i svår terräng. I 4WD Low brukar Jeeparnas låga växlar och låga tomgångsvarvtal lugnt dra dig över hinder. I modeller med manuell växellåda är det ofta bäst att man i lägsta växeln släpper upp kopplingspedalen långsamt och låter bilen krypköra över hinder. På Rubicon Trail är snitthastigheten faktiskt inte högre än 2,5 km/h.

SNÖ OCH LERA

När det ligger snö eller lera på underlaget är det ofta dags att aktivera ditt on-demand eller inkopplingsbara 4WD-system. Om du har ett permanent system som Quadra-Trac I behövs ingen åtgärd från dig. När du kör i djup snö, drar av tung last eller behöver extra kontroll i låg hastighet ska du lägga i en låg växel och vid behov sätta fördelningsväxellådan i läget 4WD-LOW (Quadra-Trac I och Quadra-Trac SRT har ingen lågväxel). Lägg inte i en lägre växel än vad som behövs för att upprätthålla framåtrörelse. Om motorn övervarvar kan hjulen slira så att du förlorar fästet. Om bilen börjar förlora greppet i snö eller lera ska du vrida ratten fram och tillbaka snabbt. Detta brukar hjälpa hjulen att få fäste i ny mark så att du kan dra dig loss. Om du helt förlorar väggreppet ska du STANNA. Hjulslirning gör bara att du gräver ner dig djupare. Det viktigaste är att upprätthålla framåtrörelse.

SAND

Du kan förbättra fästet på sand genom att sänka ringrycket till 0,7–0,8 bar under normaltrycket för konventionella däck. (Kom ihåg att återställa normalt tryck efter användning i dessa förhållanden.) Prova att lägga i 4WD-systemets högväxel för att behålla framåtrörelsen. Beroende på sandens sammansättning kan det vara nödvändigt att använda 4WD-systemets lågväxel och välja andra växlar. Testa också att ta ut svängarna mer om det går. Skarpa svängar får bilen att sakta ner tvärt så att du riskerar att fastna. Kom ihåg att det viktigaste är att du behåller framåtrörelsen.

BACKAR

När du kör i backar ska du alltid åka raka vägen upp eller ner. Det är alltid bra att veta vad som finns på andra sidan innan du börjar köra uppför. I början av backen bör du öka gaspådraget. Lätta på gasen när du närmar dig toppen och innan du åker över krönet. Om du får motorstopp på väg upp för backen ska du backa raka vägen ner. Vid utförskörning med manuell växellåda ska du alltid använda den lägsta växeln. När du kör nedför en backe på lågväxeln ska du inte trampa ner kopplingen för att låta bilen frirulla. Detta kan leda till allvarliga skador på kopplingslamellen. Låt växlarna och motorkompressionen sakta ner bilen och använd bara bromsarna för att finjustera hastigheten. Använd lågväxel och det lägsta körläget om bilen har automatväxellåda. OBS: Kör ALDRIG uppför en backe i en vinkel. Om du inte är säker på att du eller bilen klarar att ta sig upp för en väldigt brant backe ska du låta bli att försöka. Kör aldrig i sidled i en brant sluttning eftersom detta kan leda till att bilen blir instabil. Det kan vara väldigt utmanande med terrängkörning. Kom ihåg att åka så långsamt som möjligt. Använd sunt förnuft och sätt säkerheten först.

KRYPKÖRNING ÖVER STEN

Det kallas för ”krypkörning” av en anledning. Använd en låg växel och fyrhjulsdrift på lågväxeln och låt bilen krypköra och gå på tomgång (med minsta möjliga gaspådrag) när du kör över hinder som stenblock och stockar. Grensla aldrig stenblock. En bil med 25 cm markfrigång kan inte köra över ett stenblock på 30 cm! Kör med hjulet överst på stenblocken och krypkör långsamt över dem. Bli inte orolig om du hör ett skrapande ljud. De värsta stötarna tas emot av hasplåtarna och tröskellådsskydden på din fyrhjulsdrivna Jeep (utrustningen varierar beroende på modell och vilka tillvalspaket som du köpt eller leasat). Om du sänker däcktrycket med 0,2–0,35 bar blir väggreppet bättre och punkteringar kan undvikas. (Kom ihåg att återställa normalt tryck efter användning i dessa förhållanden.) Kom ihåg att den idealiska farten för krypkörning över sten är cirka 1,5–5 km/h.

LÄMNA INGA SPÅR

Lämna en bättre mark efter dig än den du fann. Observera skyltar och håll dig på stigar och inom friluftsområden som är godkända för terrängkörning. Använd ditt goda omdöme för att skydda skönheten och tystnaden i området. Lämna ingenting kvar efter dig och plocka helst upp och ta bort skräp som andra har kastat. Om terrängen ser speciellt ömtålig ut, ta en annan väg. Mer information om hur du kör försiktigt finns på treadlightly.org. Lämna en bättre mark efter dig än den du fann.