Fördelar och garantier

Med de nya Jeep® 4xe Plug-In Hybriderna får du fördelar reserverade för inköp av hybridbilar, till exempel miljöbonusar eller möjligheten att komma in i begränsade trafikområden. Rör dig enkelt runt i stan i din nya Jeep®-hybrid.