TEKNIKEN SOM GÖR ALLT MÖJLIGT

Innovativ teknik gör att Wrangler 4xe kan drivas med 100% el utan att äventyra varumärkets berömda 4x4 förmåga

hybrid

Hybrid-läget kombinerar kraft och vridmomentet från både förbränningsmotorn (2.0 T4 bensin) och elmotorerna. Denna kombination ger maximal effekt, omedelbart vridmoment och maximal acceleration.

ELECTRIC

Det helelektriska läget erbjuder dig upp till 50 km räckvidd på bara eldrift.  Inga avgasutsläpp. Inget motorljud.

E-SAVE

ESave -läget prioriterar förbränningsmotorn. Detta för att spara på batteri för senare användning. Med E-save läget påkopplat så kan även batteriet laddas.

kinetisk energiomvandling

Wrangler 4Xe  fångar automatiskt upp rörelseenergin som produceras under inbromsning och använder den för att ladda batteriet.

ladda

Batteriet kan laddas helt på cirka 3 timmar med den tillgängliga laddningsstationen Mode 3 eller på 12 timmar med en laddningskabel som passar i det medföljande uttaget. Med tillgång till laddning hemma och på jobbet kan du njuta av fördelarna med en helt elektrisk daglig pendling.

*Bilförbrukning, räckvidd, laddkraft och laddningstid kan variera från det angivna riktvärdet. Bilens förbrukning och elektriska räckvidd påverkas av faktorer som andelen elektrisk körning, förarens körstil, körhastighet, temperatur, väder och körförhållanden och bilens last. För att hålla förbrukningen låg måste bilen laddas regelbundet. Laddningseffekt och tid beror på faktorer som laddningspunkten som används, temperatur, bilanvändning, batteritemperatur och frekvensen för på varandra följande laddningar.